Corum


Описание

  • IP44IP44
  • Class IClass I
  • GU5.3 2x20W max. 12VGU5.3 2x20W max. 12V
  • Built-in electronic transformerBuilt-in electronic transformer
  • E27-75W max. 230VE27-75W max. 230V
  • G24-d2 18W 230VG24-d2 18W 230V
  • Polycarbonate diffuserPolycarbonate diffuser
  • AluminiumAluminium

Детали

Бренд